Rehabilitace RK

Smluvni kontakt se zdrav.pojištovnami -VZP,ZP Min.Vnitra,Vojenská ZP,ZP Škoda,OZP Bank,ZP Prumyslova a další.Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění/smluvní zdravot.pojištovny/,na doporučení lékaře ,tiskopis FT 006.

Reflexní masáže-zádová,šíjová sestava  

Mobilizace páteře,perifernich klobů dle Lewita

 
Vojtova reflexní terapie,novorozenecké masáže  
DNS-posílení hlubokého stabil.systemu dle P.Koláře  
ACT-akrální koaktiv.terapie,práce s chodidlem  
LTV na neurofyziologickém podkladě  
Cvičení skolioz,vadného držení těla dle Schrotové  
SET-Redcord,cvičení v závěsném systému  
Brunkow terapie,cvičení s therabandy dle A.Brúgger  
PNF-Kabat,cvičení v diagonálách  
SM technika Dr. Smíška,sestava s pružnými tahy  
Spirální dynamika dle Dr.Larsena  
Reflexologie plosky nohy dle H.Markward  
Freemanova technika -cvičení na labilních úsečích  
Cranio -sacrální terapie  
Viscerální manipulace  
Hormonální jógová terapie,posilování pánevního dna 3x3
 
Cvičení na míči,s owerbalem,propriofoot,s míčkem,na stimul.chodníku  
Dechová gymnastika,flatrování  
ELektroléčba-ultrazvuk,magnetoterapie,DD proudy,Tens,galvanoterapie,Trabrt.proudy,diatermie,lavaterm,solux,laser  
Lymfoven-12 komorový tlakový přístroj na DKK  
Orofaciální stimulace,Feldenkreisova metoda cvičení  
Mc Kenzie-terapie páteře  

10.1.2023 15:54

Metoda Schrothové – terapie skolióz 4.75/5 (8) Vydáno v kategorii: Zajímavosti, Zdraví | Dne: 7 září, 2017 | Autor: Tým rehabilitace.info Obsah článku Sponzorováno Metoda Schrothové - terapie skoliózKatarina Schroth (1894-1985) byla německá učitelka, která vypracovala cvičební metodu k léčbě skoliózy. Založila si i vlastní kliniku, kde následně působila její dcera Christa Lehnert-Schroth. Metoda Schrothové je fyzikální terapie při léčbě skoliózy. Je založena na cvičeních přizpůsobených zakřivení páteře každého pacienta. Metoda využívá speciální dechové cvičení, proto se také někdy nazývá „ortopedickou dechovou terapií“. Paní Schrothová vychází z empirie, podle které se trup skládá ze 3 pravoúhlých bloků. Při skolióze jsou tyto bloky vzájemně posunuty ve frontální rovině (levo-pravé) a nabývají klínovitého tvaru. V saginální rovině (předo-zadní) jsou podle autorky bloky lehce posunuty i při fyziologické kyfóze a také klínovitě pozměněny. K. Schrothová je známá frází: „Neexistuje hrb, ale jen zkroucená žebra“. Samotná terapie začíná v oblasti noh-chodidel, pak zbytek noh a pokračuje až k pánvi. Dochází ke korekci zdola nahoru ve 3 základních krocích: Aktivní protažení Korekce stranových posunů Aktivní derotace trupu Indikace metody Schrothové Skoliózy všech typů m. Scheurmann, m. Bechtěrev vadné držení těla, funkční a degenerativní syndromy páteře Praxe Na terapii se pomocí pohledu do zrcadla učíte vnímat vzpřímené držení těla, později i bez kontroly zraku. Toto držení byste měli dodržovat v rámci sezení, stání i při chůzi. Metodika obsahuje i cvičení kardiopulmonální a respirační. Sponzorováno Patří sem: cvičení noh v závěsu na žebřinách korekční cvičení (vadné držení těla) izometrické kontrakce udržující korigované postavení trupu nácvik správného způsobu dýchání (korekce nepříznivých vzorců) V Německu existují centra, kde pacienti absolvují několika týdenní program a pobyt. Denně cvičí až 7 hodin přesného tréningového plánu. Největší účinek léčby je na skolióze až o 20 stupňů podle Cobba. Léčba skoliózy s větší křivkou je doplněna elektrostimulací, reflexivním způsobem (podle Vojty), protetickými prostředky (korzety) nebo až po chirurgickou korekci. Po propuštění pacienta pokračuje v procvičování doma, kde je doporučeno, aby vykonával cviky asi 10-15 minut denně po celý život.

Webové stránky zdarma